Vi ser ett antal hus lite här och där.

Många är konstiga eller trasige på ett eller annat sätt.

Här kommer ett urval!